Kjøpsbetingelser

Vilkår for betaling og bestilling av båtplass i Breviks Fiskehamn Sydkoster

Breviks Fiskehamn på nettsiden Brevik.kosterhamn.se

Disse vilkårene gjelder mellom Brevik Havn og den som bestiller/betaler havneavgiften selv eller gjennom annen person. Kunden/betaleren er oppgitt som "Kunde" i vilkårene. Leverandøren er oppgitt som "Brevik", "Vi" eller "Breviks Fiskhamnsförening upa". Bestillingen/betalingen gjelder leie av båtplass i Breviks Fiskehamn, Sydkoster.

Bestilling og betaling for privatperson

For å bestille/betale havneavgift på nettsiden Brevik.kosterhamn.se må kunden være minst 18 år. For å kunne foreta betalingen av havneavgiften kreves bankkort (VISA eller Mastercard) eller Swish.

Bestilling av båtplass

Prisen inkluderer leie av båtplass, bestillingsgebyret og eventuell (tilleggstjeneste) tilkobling (inkl. forbruk) av strøm (6-16 ampere).
Vær oppmerksom på at alle bookbare båtplasser er reservert 24 timer i døgnet fra 12:00 til 12:00, vennligst respekter tidene.
Oppgi alltid den faktiske størrelsen på båten din!Dersom du sperrer en annen båtplass enn den du har bestilt, vil du også være ansvarlig for den sperrede båtplassen.

Bestilling og betalingsbekreftelse

Ved mottak av bekreftelsen skal dette kontrolleres, slik at all informasjon er korrekt. Det er kundens ansvar å sørge for at informasjonen på bestillingsbekreftelsen er korrekt. Bestillingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). Ved feil skal havnepersonalet kontaktes så raskt som mulig ved mottak av bekreftelsen, dog senest 24 timer før ankomst.

Angrerett og returrett

Dersom kunden har betalt havneavgiften og deretter angrer, må kunden kontakte havnen via e-post så raskt som mulig. Returretten og angreretten inkluderer ikke allerede brukt havn eller strøm. Reklamasjoner, feil og reklamasjoner på kjøp skal snarest mulig fremsettes for havnens personale.

Ansvar for eiendom / skade

Vi er ikke ansvarlige for glemte gjenstander eller skader forårsaket av utenforstående.

Andre forpliktelser og forretningsorden

Vi er ikke ansvarlige for skader eller tap forårsaket av utenforstående.

Bruk av personopplysninger

Ved å bruke denne nettsiden godtar du også Hamnsystem Sverige ABs datapolicy.

Kontraktsbrudd

Dette er en avtale opprettet mellom kunden og Breviks Fiskehamnsförening upa Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom: • Vilkårene i dette dokumentet ikke er oppfylt. • Kunden/gjestene i selskapet opptrer forstyrrende i havneområdet. • Kunden/gjestene i bedriften begår hærverk i havneområdet. Dersom det oppstår kontraktsbrudd skal kunden/gjestene i bedriften umiddelbart flytte fra havneområdet. Ved ødeleggelse eller forstyrrende oppførsel kan det kreves erstatning fra kunden.

Force majeure

Tilfelle av krig, naturkatastrofer, streik og andre hendelser som anses å være force majeure, kan vi kansellere kontrakten, kunden med gjestene blir umiddelbart informert. I slike tilfeller er vi forpliktet til å tilbakebetale innbetalt beløp, med unntak av ytelsen som er trukket fra tjenesten/oppholdet.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK, BETALING OG BESTILLING.

Denne siden (sammen med dokumentene som er angitt på den) snakker om betingelsene for å bruke nettstedet vårt Brevik.kosterhamn.se. Les disse vilkårene nøye før bruk, bestilling og betaling på vår nettside. Ved å bruke nettsiden vår godtar du disse kjøpsvilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, ikke bruk nettstedet vårt.

Tilgang til nettsiden vår

Tilgang til nettstedet vårt er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på nettstedet vårt uten forvarsel. Vi kan ikke holdes ansvarlige hvis nettsiden vår av en eller annen grunn er utilgjengelig på noe tidspunkt eller i en hvilken som helst tidsperiode. Noen ganger kan vi begrense tilgangen til visse deler av nettstedet vårt, eller hele nettstedet vårt, til kunder som besøker oss.

Du er ansvarlig for å ta alle nødvendige skritt for å sikre at du har tilgang til nettstedet vårt. Du er også ansvarlig for at alle personer som besøker nettsiden vår via din internettforbindelse er klar over vilkårene, og at de overholder dem.

Vår nettside endres regelmessig

Vi streber etter å oppdatere nettstedet vårt regelmessig, og kan endre innholdet tilsvarende. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til nettstedet vårt, eller stenge det på ubestemt tid. Noe av materialet på nettsiden vår kan være utdatert på et bestemt tidspunkt, og vi har ingen forpliktelse til å oppdatere slikt materiale.

Informasjon om oss

Alle priser på nettsiden er i SEK inkludert mva

Breviks Fiskehamnsförening upa Org.nr: 755900-0109

Ordningsregler och Föreskrifter för fasta båtplatser och Monbo i Breviks Fiskehamn
Breviks Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email:info@brevikshamnen.se
Org.nr: 755900-0109
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se