Havneavgifter 2022

Størrelse:HøysesongenLavsesong 1 / 3-16 / 6, 15 / 8-31 / 10Helligdager 14 / 4-13 / 6, 16 / 8-25 / 8Vinter 1/11-28/2
Dagavgift 08-15 Gummibåter/lignende80kr60kr60kr0kr
0-8 m180 kr150 kr160 kr60 kr inkl
8-10 m200 kr180 kr190 kr60 kr inkl
10-13 m240 kr200 kr220 kr60 kr inkl
13-16 m250 kr210 kr230 kr60 kr inkl
>16 m590 kr400 kr450 kr100 kr inkl
El55 kr55 kr55 kr0 kr
Breviks Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email: info@brevikshamnen.se
Org.nr: 755900-0109
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se