GÄSTHAMNSTAXA

Typ av plats: Högsäsong 17/6-21/8 Lågsäsong 1/4-16/6, 28/8-31/10 Vinterpris 1/11 2023 - 31/3 2024
Dagavgift 08:00 - 15:00
Stranden gummibåtar & liknanden farkoster.
80kr 60kr 0kr
(Ingen sophantering under vintersäsong, toaletter stängda.)
Piren max längd 14,4 Meter
<10 M 250 kr 195 kr Stängd under vintersäsong
10.1 - 12 M 270 kr 220 kr Stängd under vintersäsong
12.1 - 14 M 330 kr 260 kr Stängd under vintersäsong
14.1 - 14.4 M 390 kr 320 kr Stängd under vintersäsong
Träbryggan max längd 15,25 meter
<10 M 250 kr 195 kr 100 kr inklusive el
10.1 - 12 M 270 kr 220 kr 100 kr inklusive el
12.1 - 14 M 330 kr 260 kr 100 kr inklusive el
14.1 - 15 M 390 kr 320 kr 100 kr inklusive el
>15.1 460 kr 390 kr 100 kr inklusive el
Kajen 1. max längd 12 Meter
<10 M 260 kr 215 kr 100 kr inklusive el
10.1 - 12 M 300 kr 250 kr 100 kr inklusive el
Kajen 2. max längd 15,25 Meter
<10 M 280 kr 215 kr 100 kr inklusive el
10.1 - 12 M 320 kr 250 kr 100 kr inklusive el
12.1 - 14 M 370 kr 32 kr 100 kr inklusive el
14.1 - 15 M 430 kr 360 kr 100 kr inklusive el
>15.1 500 kr 430 kr 100 kr inklusive el
El (endast laddström)
El 55 kr 55 kr x
Breviks Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email:info@brevikshamnen.se
Org.nr: 755900-0109
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se