GUEST HARBOR FEE

Type of location: High season 17/6-21/8 Low season 1/4-16/6, 28/8-31/10 Winter price 1/11 2023 - 31/3 2024
Day fee 08:00 - 15:00
Beach inflatable boats/similar craft.
SEK 80 SEK 60 SEK 0
(No garbage disposal during winter season, toilets closed.)
Pier maximum length 14.4 Meters
<10 M SEK 250 SEK 195 Closed during winter season
10.1 - 12 M SEK 270 SEK 220 Closed during winter season
12.1 - 14 M SEK 330 SEK 260 Closed during winter season
14.1 - 14.4 M SEK 390 SEK 320 Closed during winter season
Wooden bridge maximum length 15.25 meters
<10 M SEK 250 SEK 195 SEK 100 including electricity
10.1 - 12 M SEK 270 SEK 220 SEK 100 including electricity
12.1 - 14 M SEK 330 SEK 260 SEK 100 including electricity
14.1 - 15 M SEK 390 SEK 320 SEK 100 including electricity
>15.1 SEK 460 SEK 390 SEK 100 including electricity
Quay 1. maximum length 12 meters
<10 M SEK 260 SEK 215 SEK 100 kr inklusive el
10.1 - 12 M 300 kr 250 kr SEK 100 including electricity
Quay 2. maximum length 15.25 meters
<10 M SEK 280 SEK 215 SEK 100 including electricity
10.1 - 12 M SEK 320 SEK 250 SEK 100 including electricity
12.1 - 14 M SEK 370 SEK 32 SEK 100 including electricity
14.1 - 15 M SEK 430 SEK 360 SEK 100 including electricity
>15.1 SEK 500 SEK 430 SEK 100 including electricity
Electricity (charging only)
Electricity SEK 55 SEK 55 x
Breviks Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email:info@brevikshamnen.se
Org.nr: 755900-0109
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se