HARBOUR FEE 2022

Size:Peak seasonLow season 1 / 3-16 / 6, 15 / 8-31 / 10Holidays 14 / 4-13 / 6, 16 / 8-25 / 8Winter 1 / 11-28 / 2
Day fee 08-15 Inflatables/similar80kr60kr60kr0kr
0-8 m180 kr150 kr160 krSEK 60 incl
8-10 m200 kr180 kr190 krSEK 60 incl
10-13 m240 kr200 kr220 krSEK 60 incl
13-16 m250 kr210 kr230 krSEK 60 incl
>16 m590 kr400 kr450 krSEK 100 incl
El55 kr55 kr55 kr0 kr
Breviks Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email: info@brevikshamnen.se
Org.nr: 755900-0109
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se